Verschillende opleidingen voortgezet onderwijs

Hieronder vind je algemene informatie over de verschillende opleidingen.


VSO

Soms lukt het door problemen of een lastige situatie thuis even niet meer op de school waar je nu zit. Dan kun je met een toelaatbaarheidsverklaring naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Het VSO is er voor leerlingen die op het gebied van leren en gedrag (tijdelijk) extra ondersteuning nodig hebben. Naar het vso gaan betekent dat je net als je leeftijdsgenoten praktijkonderwijs, vmbo of havo doet, maar dan in een kleinere en beschermde omgeving.


Praktijkonderwijs

Leren door te doen! Of is het vmbo net een stapje te ver? Dan is het praktijkonderwijs wellicht interessant. Dit is een reguliere vorm van voortgezet onderwijs voor leerlingen van 12 tot en met 18 jaar die hiervoor een beschikking hebben. In het praktijkonderwijs leren leerlingen door praktijk ervaring op te doen. Je wordt rechtstreeks opgeleid voor de arbeidsmarkt of eventueel vervolgonderwijs.

Een praktijkschool heeft stagebegeleiders en een groot netwerk aan bedrijven/organisaties om leerlingen te helpen een passende werkplek te vinden.


VMBO

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) duurt vier jaar en bereidt je voor op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of het havo. Ruim de helft van de leerlingen in ons land volgt vmbo. Het vmbo heeft vier leerwegen:

  • Basisberoepsgerichte leerweg (bb): voor leerlingen die praktisch ingesteld zijn.
  • Kaderberoepsgerichte leerweg (kb): voor leerlingen die graag in de praktijk kennis opdoen, in combinatie met theorievakken.
  • Gemengde leerweg (gl): voor leerlingen die gemakkelijk kunnen leren en die zich gericht willen voorbereiden op een bepaald beroep.
  • Theoretische leerweg (tl): voor leerlingen die gemakkelijk leren. Deze leerweg wordt soms ook wel mavo genoemd.


Op het vmbo, als je BB of KB doet, kies je voor één van de beroepsgerichte sectoren, zodat je je kunt

voorbereiden op je vervolgopleiding. Je kiest dan naast het gemeenschappelijke vakkenpakket dat voor iedereen

gelijk is, een aantal vakken dat hoort bij de sector die je hebt gekozen. Het vmbo kent de volgende vier richtingen:

  • Economie: voor beroepen in de handel en verkoop, administratie of mode en commercie.
  • Zorg & Welzijn: gericht op verzorging, sport of dienstverlening en veiligheid.
  • Techniek: voor beroepen in de bouwtechniek, grafische techniek, elektrotechniek, transport en logistiek.
  • Groen: voor leerlingen die willen werken met planten en bloemen, voeding, dieren of in bijvoorbeeld de agrarische bedrijfseconomie


HAVO

Het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) bereidt je in vijf jaar voor op het hoger beroepsonderwijs (hbo).

Met je havo-diploma kan je ook doorstromen naar de vijfde klas van het vwo. Havo is zeer geschikt voor

leerlingen die graag zelfstandig werken en gemakkelijk kunnen leren.


VWO-Atheneum / VWO-Gymanasium

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) duurt zes jaar en met je diploma kan je doorstromen naar het hbo of de universiteit . Het vwo wordt onderverdeeld in: atheneum of gymnasium. Op het gymnasium volg

je een of twee klassieke talen (Grieks en Latijn), op het atheneum niet.