Slogan

Een unieke school

Inleiding

Korte inleiding bovenaan de pagina
Welkom op Volta! Een unieke samenwerking waarin de locaties van het Dr. Nassau College en CS Vincent van Gogh de krachten bundelen om samen goed onderwijs neer te zetten in Beilen.

Beschrijving

Bij ons ben je welkom met een vmbo-, havo- en vwo-advies. Je vmbo opleiding kun je op Volta afronden. Havo- en vwo- leerlingen volgen alleen de onderbouw op Volta. Als je naar het vmbo, basis of kader gaat, kun je kiezen uit Zorg & Welzijn en Dienstverlening & Producten. Bij Dienstverlening & Producten richten we ons op Volta op met name techniek. 

 

Aandacht en Noaberschap

We vinden het heel belangrijk dat jij je op school thuis voelt. Dat er naar je geluisterd wordt en dat we zien hoe het met je gaat. Op Volta kennen leerlingen en docenten elkaar en is er aandacht voor jou. In de lessen, maar ook daarbuiten. Om hier zeker van te zijn kijg je een coach die je regelmatig ziet en aan wie je al je vragen kunt stellen.

Naast aandacht is ook naoberschap belangrijk. Ken je dat woord? Het is Drents en het is best lastig te vertalen in het Nederlands. Wat we ermee bedoelen is dat we voor elkaar zorgen, dat we elkaar zien en dat we er voor elkaar zijn. Iedereen is welkom en kan zichzelf zijn.

 

Een dag op Volta

Een aantal keren per week beginnen we de dag met een dagstart. Tijdens deze dagstart praten we met elkaar over de wereld om je heen en de vragen die je daar misschien bij hebt; over de verschillende manieren waarop je naar de wereld om je heen kunt kijken. We laten je zien dat niet iedereen dat op dezelfde manier doet. Als het het daar met elkaar over hebt, ga je elkaar beter begrijpen. 

We willen natuurlijk dat jij uiteindelijk je diploma haalt. Daarom is er in het rooster veel ruimte voor de schoolvakken waarin je eindexamen gaat doen. Maar, andere vakken vinden we ook heel belangrijk. Zo besteden we ook veel aandacht aan sport, creativiteit en techniek.  

Om ervoor te zorgen dat iedereen kan doen waar hij of zij het meest behoefte aan heeft, hebben we flexuren in ons rooster. Twee keer per dag kun je zelf kiezen welk vak je volgt. Zo kun je bijvoorbeeld extra uitleg krijgen of onder begeleiding van de vakdocent met schoolwerk aan de slag gaan.

De Omloop 5, 9411 KA Beilen

Links

Volta.nl

Instagram: @voltabeilen

Onderwijsaanbod

VMBOMavoHAVOVWO